Over

Over het Europese projectteam

Het strategisch partnerschap bestaat uit een hooggekwalificeerde, strategische groep van internationale partners in het Hoger Onderwijs die een bewezen staat van dienst hebben en al meer dan 10 jaar succesvol hebben samengewerkt in verschillende door de EU gefinancierde projecten. Dit partnerschap is goed op elkaar ingespeeld en heeft expertise in de benodigde methoden voor het vaststellen van professionele normen, competentieprofielen en cursusontwikkeling. Daarnaast omvat het partnerschap ook expertise op het gebied van de geestelijke gezondheid, KPinische psychologie, Speciaal Onderwijs en technologie.

Principale Onderzoekspartner:

Ulster University, Noord-Ierland

 

Partners:

 • Queen’s University of Belfast, Noord-Ierland
 • Universiteit van Stockholm, Zweden
 • Europees Instituut voor de Studie van menselijk gedrag (IESCUM), Italië
 • Masaryk Universiteit, Tsjechië
 • Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon, Griekenland
 • Neuro Hero Ltd., Ierland
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland

Resultaten

De nieuwe kwalificaties voor Europese gedragsanalisten (EuroBA; entry-level en Masters level) zullen beschikbaar zijn met;

 • Welomschreven normen voor Europa en partnerlanden;
 • Competentieprofielen op twee niveaus;
 • Een online instapcursus die voldoet aan de Europese opleidingsnormen;
 • Aanpassingen aan 6 Europese culturele en taalkundige contexten.

Impact

Het project heeft potentieel aanzienlijke maatschappelijke impact, zowel op korte als op lange termijn. Om specifiek te zijn;

 • Op de gebieden van professionele beroepsopleiding, kwalificaties, interventies, werkgelegenheid, fysieke en sociale mobiliteit, geestelijke gezondheid, levenskwaliteit en financiële kosten voor de samenleving;
 • Op de empowerment, onafhankelijkheid en inzetbaarheid van opvoeders en andere professionals;
 • Het mogelijk maken van verdere verkenning van toekomstige professionele opleidingstrajecten, zoals het inschrijven voor Masteronderwijs en -training in de Gedragsanalyse;
 • Door mensen met ondersteuningsbehoeften en/of een beperking en hun omgeving meer en betere mogelijkheden te bieden tot goed opgeleide professionals die hun eigen vaardighedenontwikkeling, inzetbaarheid, mobiliteit, levenskwaliteit en geestelijke gezondheid ten goede komen.