Partners

Prof Mickey Keenan

Prof Mickey KeenanProf Mickey Keenan is een Distinguished Community Fellow aan de Ulster University. Hij bezit een award voor het promoten van gelijke kansen (Promoting Equal Opportunities, BPS), alsmede een persoonlijke award voor persoonlijk inzet (Personal Achievement Award, NYSABA), een award voor publieke dienstverlening in de Gedragsanalyse (Public Service in Behavior Analysis (SABA), de Michael Hemmingway Award (BACB), een award voor de internationale verspreiding van Gedragsanalyse (International Dissemination of Behavior Analysis, SABA) , en de eerste internationale award voor belangenbehartiging (International Advocacy Award, Autism Speaks). Hij is een trustee van het Cambridge Centre for Behavioral Studies. Zijn tutorial over Gedragsanalyse kan hier worden bekeken https://www.behaviouranalysis.eu.com

 

Prof Karola Dillenburger

Prof Karola DillenburgerKarola Dillenburger is hoogleraar Gedragsanalyse en Onderwijs en directeur van het Centrum voor Gedragsanalyse aan de Universiteit van Queen’s in Belfast. Zij is programma manager van de masteropleiding in Autismespectrum Stoornissen (ASS). Ze heeft daarnaast een masteropleiding opgezet over de wetenschap van de Toegepaste Gedragsanalyse (Applied Behaviour Analysis, ABA) en geeft hierin ook les. Ze begeleidt tal van promovendi. Haar onderzoek richt zich op evidence-based interventies voor kwetsbare kinderen en volwassenen, inclusief degenen met de diagnose Autisme, gedragstraining en belangenbehartiging, en het opvoeden van kinderen met een handicap gedurende hun hele leven.

Professor Dillenburger is Klinisch Psycholoog (HCPC) en Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral (BCBA-D). Ze werkte met gezinnen en kinderen in het onderwijs en jeugdzorg- instellingen. Ze heeft veel gepubliceerd, waaronder talloze boeken, peer-reviewed artikelen en multimedia. Ze wordt regelmatig uitgenodigd om nationale en internationale voordrachten te houden in de VS, India, Europa en Australië.

 

Dr Stephen Gallagher

dr. stephen gallagherDr Stephen Gallagher is programma manager van de masteropleiding in Toegepaste Gedragsanalyse (ABA) aan de Universiteit van Ulster. He is een gecertificeerde gedragsanalytist (BCBA-D). Voordat hij bij de Universiteit van Ulster ging werken was hij een Consultant Gedragsanalist voor de liefdadigheidsinstelling ‘Parents’ Education as Autism Therapists‘ (P.E.A.T.), waar hij een sleutelrol speelde bij de ontwikkeling van het ‘SIMPLE STEPS‘-pakket, een multimedia programma voor ouders met kinderen met Autisme.

 

ezel. Prof. Karel Pančocha

Ass. Prof. Karel PančochaProfessor Karel Pančocha is senior onderzoeker gericht op Autisme, Toegepaste Gedragsanalyse, sociale inclusie en participatie van mensen met beperkingen in de samenleving. Hij doceert cursussen in onderzoeksmethoden in het bijzonder onderwijs, over experimenteel ontwerp in N=1 onderzoek, verdiept zich in de concepten en principes van Toegepaste Gedragsanalyse.

 

Dr. Sheri Kingsdorf

Dr.Sheri KingsdorfDr. Sheri Kingsdorf is een Assistent Professor aan de Masaryk University in Tsjechië en een gecertificeerd gedragsanalist op doctoraatsniveau. Sinds 2002 is zij actief op het gebied van Gedragsanalyse en Speciaal Onderwijs. Haar projecten omvatten onder meer het werken in het Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling (CABAS)-model, lesgeven in het Amerikaanse openbare schoolsysteem in combinatie met haar studies aan Columbia University en de University of Miami, wereldwijd advies geven en het leveren van internationale transdisciplinaire onderzoeksbijdragen leveren.

 

Dr. Jacqueline Schenk

Dr Jacqueline SchenkDr. Jacqueline Schenk is psycholoog, gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie (Universiteit Leiden, 1996) met een speciale interesse in de Experimentele en Toegepaste Gedragsanalyse van typisch en atypisch ontwikkelende individuen (0-23 jaar) in veranderende ontwikkelingscontexten. In haar huidige functie als Associate Professor Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoot zij de wetenschap van Gedragsanalyse in zowel onderwijs- als onderzoeksprojecten, in nauwe samenwerking met jeugdzorg en onderwijsprofessionals in Nederland

 

Prof Paolo Moderato

Prof Paolo ModeratoPaolo Moderato is hoogleraar Psychologie aan de IULM Universiteit van Milaan. Daarnaast is hij ook President van IESCUM – de Italiaanse afdeling van ABA International en EABA, President van CBT-Italia, voormalig voorzitter van de European Association for Behaviour and Cognitive Therapies, Fellow van de Associatie voor Contextuele Gedragswetenschap (Association for Contextual Behavior Science, ACBS) en Trustee van het Cambridge Centrum voor Gedragsstudies. In 2002 ontving hij de SABA Award voor de internationale verspreiding van Gedragsanalyse. Tot slot is hij redacteur van de Behaviour and Cognitive Practice – (Franco Angeli Publisher). Zijn publicaties over Gedragsanalyse zijn hier te bekijken:

http://www.iescum.org/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=80

 

Prof Lise Roll-Pettersson

Prof Lise Roll-PetterssonLise Roll-Pettersson is hoogleraar Speciaal Onderwijs aan de Universiteit van Stockholm, onderwijscoordiantor van de masteropleiding Toegepaste Gedragsanalyse (ABA) met een focus op Autisme. Haar onderzoeksinteresse omvat de kwaliteit van leeromgevingen, evidence-based interventies en systemisch beleid dat van invloed is op het leren, en de ontwikkeling van kinderen met Autisme en ontwikkelingsstoornissen. Ze is hoofdonderzoeker van een vierjarig project, waarin het Autism Program Environmental Rating Scale-Preschool – APERS-PE (zie Benjö et al., 2019) is vertaald en cultureel aangepast aan de context van het Zweedse ondersteuningssysteem. Aanvullende onderzoeksinteresse omvat culturele aspecten die van invloed zijn op ondersteuning en diensten aan kinderen met Autisme, evenals de behoeften en percepties van ouders en verdere familieleden.

 

Dag Strömberg

Dag StrömbergDag Strömberg studeerde in 1999 af met een MSc in Logopedie en Therapie aan het Karolinska Institutet. Hij is sinds 2007 een gecertificeerde gedragsanalist (BCBA) en is de huidige voorzitter van de Zweedse Vereniging voor Gedragsanalyse. Al meer dan 20 jaar werkt hij binnen habilitatiediensten voor personen met Autisme, waarbij hij rechtstreeks intervenieert met kinderen en verzorgers en supervisie en bijscholing geeft aan personeelsleden in kleuterscholen, scholen en habilitatiecentra. Dag is ook betrokken bij verschillende universitaire programma’s, zowel aan de Universiteit van Stockholm als internationaal, voornamelijk in Frankrijk, Rusland en India.

 

Dr. Robert C. Mellon

Dr Robert MellonRobert Mellon, Ph.D., BCBA, is hoogleraar experimentele Klinische Psychologie aan de Panteion Universiteit voor Sociale en Politieke Wetenschappen in Athene, waar hij het Laboratorium voor Experimentele en Toegepaste Gedragsanalyse oprichtte en leidt. Zijn onderzoeksinteresses omvatten aversieve controle, variabiliteit van gedrag, zelfcontrole en probleemoplossing.