Intellektuellt resultat

Utveckling av yrkeskvalifikationer och utbildning för europeiska beteendeanalytiker (EuroBA)

 

IO1.Hänvisning av EuroBA-kompetenser till den
europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF)

Download
 
 

IO2. Hänvisning av EuroBA-kompetenser till nationella referensramar för kvalifikationer i sex länder

Download
 
 

IO3: Ordlista

Download
 
 

IO4.Kvalifikationer för EuroBA på nybörjarnivå

Download
 
 

IO5.Kvalifikationer för EuroBA på masternivå

 

Download
 
 

IO6.EuroBA-T-kurs

Download