Om

Det europeiska projektteamet

Vårt strategiska partnerskap består av en mycket skicklig strategisk grupp av personer inom högre utbildning som har en meritlista över framgångsrikt samarbete i flera olika lyckade EU-finansierade projekt i mer än tio års tid. Det här partnerskapet är väletablerat och kompetent i de nödvändiga metodologierna för att etablera professionella standardiseringar, kompetensprofiler och utveckling av kurser. Dessutom innehåller partnerskapet expertis inom områden som psykisk hälsa, klinisk psykologi, specialpedagogik och teknologi.

Huvudsaklig undersökare:

Ulster University, Nordirland

 

Partners

 • Queen’s University of Belfast, Nordirlan
 • Stockholms Universitet, Sverige
 • European Institute for the Study of Human Behaviour (IESCUM), Italien
 • Masaryk University, Tjeckien
 • Panteio Panepistimio Koinonikon Kaipolitikon Epistimon, Grekland
 • Neuro Hero Ltd, Irland
 • Erasmus University Rotterdam, Nederländerna

 

Resultat/utfall

Nya kvalifikationer, European Behaviour Analyst (EuroBA, grundnivå och masternivå) kommer att bli tillgängliga med

 • Väldefinierade standards för Europa och partnerländerna;
 • Två nivåer av kompetensprofil;
 • En kurs på grundnivå med europeisk standard på utbildningen;
 • Kvalifikationen och resurserna kommer att anpassas till sex olika europeiska kulturella och språkliga sammanhang.

 

Effekter

Arbetet kommer att ha mycket omfattande effekter på både kort och lång sikt:

 • På professionell utbildning, kvalifikationer, interventioner för funktionsnedsatta, anställning, fysisk och social rörlighet, psykisk hälsa, livskvalitet och kostnader för samhället.
 • På pedagogers och andra yrkesverksammas självständighet och anställningsbarhet.
 • Genom att bana väg för professionella att utforska nya yrkesbanor, såsom att delta i utbildning om beteendeanalys på masternivå.
 • Genom att ge individer med funktionsnedsättningar möjligheter att få tillgång till välutbildade professionella som kommer att gynna deras utveckling av färdigheter, anställningsbarhet, rörelseförmåga, livskvalitet och psykisk hälsa.