Partners

Prof Mickey Keenan

Prof Mickey Keenan

Professor Mickey Keenan är Distinguished Community Fellow vid Ulster University. Han har erhållit utmärkelserna Award for Promoting Equality of Opportunity (BPS), Personal Achievement Award (NYSABA), Award for Public Service in Behavior Analysis (SABA), Michael Hemmingway Award (BACB), Award for International Dissemination of Behavior Analysis (SABA) och det första International Advocacy Award från Autism Speaks. Han är styrelsemedlem i Cambridge Centre for Behavioral Studies. Hans studiematerial om beteendeanalys kan ses här https://www.behaviouranalysis.eu.com

 

Prof Karola Dillenburger

Prof Karola Dillenburger

Karola Dillenburger är professor i beteendeanalys och pedagogik och föreståndare vid Centre for Behaviour Analysis vid Queens University Belfast. Hon är programansvarig för masterprogrammet i autismspektrumstörningar (MScASD). Hon har lett utvecklingen av och undervisar på masterprogrammet i tillämpad beteendeanalys. Hon handleder många doktorander. Hennes forskning fokuserar på evidensbaserade insatser för utsatta barn och vuxna, inklusive de som diagnostiserats med autism, beteendeinriktad föräldraträning och förespråkande samt att vara förälder till barn med funktionsnedsättning över hela livsspannet.

Professor Dillenburger är en klinisk psykolog (HCPC) och certifierad beteendeanalytiker på doktorsnivå (BCBA-D). Hon har arbetat med familjer och barn i utbildning och terapeutiska miljöer. Hon har publicerat brett, inklusive många böcker, forskningsartiklar och multimediaresurser. Hon är ofta inbjuden att hålla nationella och internationella keynote-föreläsningar i USA, Indien, Europa och Australien.

 

Dr Stephen Gallagher

dr. stephen gallagher

Dr Stephen Gallagher är programansvarig för masterprogrammet i tillämpad beteendeanalys vid Ulster University. Han är och certifierad beteendeanalytiker på doktorsnivå (BCBA-D). Innan han började på Ulster University var han konsulterande beteendeanalytiker för välgörenhetsorganisationen ‘Parents’ Education as Autism Therapists ‘(P.E.A.T.) där han spelade en nyckelroll i utvecklingen av paketet “SIMPLE STEPS”.
 
 
 

Docent Karel Pančocha

Ass. Prof. Karel Pančocha

Docent Karel Pančocha är en senior forskare med fokus på autism, tillämpad beteendeanalys, social inkludering och deltagande hos människor med funktionshinder i samhället. Han undervisar på specialkurser om forskningsmetoder i specialpedagogik, single-case experimentell design samt begrepp och principer inom tillämpad beteendeanalys.
 
 
 

Dr. Sheri Kingsdorf

Dr.Sheri Kingsdorf

Dr Sheri Kingsdorf är lektor vid Masaryk University i Tjeckien och certifierad beteendeanalytiker på doktorsnivå (BCBA-D). Sedan 2002 har hon arbetat aktivt inom beteendeanalys och specialpedagogik. Hennes projekt har bland annat inkluderat arbete enligt modellen Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling (CABAS), undervisning i det amerikanska skolsystemet i samband med hennes studier vid Columbia University och University of Miami, konsulttjänster över hela världen och bidragit till internationell tvärvetenskaplig forskning.

 

Dr. Jacqueline Schenk

Dr Jacqueline Schenk

Jacqueline Schenk är psykolog med doktorsexamen i utvecklingspsykologi (Leiden University, 1996) med ett särskilt intresse för experimentell och tillämpad beteendeanalys som involverar individer med typisk och atypisk utveckling (0-23 år) i förändrade utvecklingskontexter. I sin nuvarande position som docent vid Erasmus University Rotterdam främjar hon vetenskapen beteendeanalys i både undervisnings- och forskningsprojekt, i nära samarbete med ungdomsvård och professionella utbildningsorganisationer i Nederländerna.

 

Prof Paolo Moderato

Prof Paolo Moderato

Paolo Moderato är professor i psykologi vid IULM University of Milan. Ordförande för IESCUM – det italienska avdelningen för ABA International och EABA. Ordförande för CBT-Italien, tidigare ordförande för European Association for Behavior and Cognitive Therapies. Styrelseledamot i ACBS (Association for Contextual Behavior Science) styrelsemedlem i Cambridge Centre for Behavioral Studies. SABA Award 2002 för International Dissemination of Behavior Analysis. Redaktör för serien Behavior and Cognitive Practice – FrancoAngeli Publisher. Hans publikationer om beteendeanalys kan ses här:

http://www.iescum.org/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=80

 

Prof Lise Roll-Pettersson

Prof Lise Roll-Pettersson

Lise Roll-Pettersson är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet, programansvarig för masterprogrammet i tillämpad beteendeanalys med fokus på autism. Hennes forskningsintressen inkluderar kvalitet på inlärningsmiljöer, evidensbaserade interventioner och systempolicy som påverkar inlärning och utveckling av barn med autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Hon är huvudansvarig för ett fyraårigt projekt, där Autism Program Environmental Rating Scale-Preschool – APERS-PE (se Benjö et al., 2019) har översatts och kulturellt anpassats till det svenska stödsystemets sammanhang. Ytterligare forskningsintressen inkluderar kulturella aspekter som påverkar stöd och insatser för barn med autism, samt behov och uppfattningar hos föräldrar och andra anhöriga.

 

Dag Strömberg

Dag Strömberg

Dag Strömberg är legitimerad logoped, certifierad beteendeanalytiker (BCBA), doktorand vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och ordförande för Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA). Han är kursansvarig för kurser i tillämpad beteendeanalys vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet. I mer än 20 år har han arbetat med habilitering för personer med autism, med direkta insatser till barn och anhöriga samt handledning och utbildning av personal inom förskola, skola och habilitering. Dag är också involverad i olika internationella projekt, främst i Frankrike, Ryssland och Indien.

 

Dr. Robert C. Mellon

Dr Robert Mellon

Robert Mellon, PhD, BCBA, är professor i experimentell klinisk psykologi vid Panteion University of Social and Political Sciences i Aten, där han grundade och leder laboratoriet för experimentell och tillämpad beteendeanalys. Hans forskningsintressen inkluderar aversiv kontroll, beteendevariation, självkontroll och problemlösning.