Home

erasmus

Erasmus+ in Europa: Ondersteuning van Europese gedragsanalisten door het ontwikkelen van beroepskwalificaties en -opleidingen.

 

Rationale en achtergrond van het project

 • De Gedragsanalyse is de wetenschap die aan de basis ligt van min of meer alle evidence-based educatieve, ontwikkelings- en psychosociale interventies die worden gebruikt om cliënten met en zonder beperking en hun omgeving te ondersteunen;
 • In Europa zijn er echter geen erkende kwalificaties voor gedragsanalisten;
 • In Europa bestaan er bovendien diverse misvattingen over de Gedragsanalyse als de wetenschap;
 • Vergeleken met, en in tegenstelling tot Europa, heeft de Gedragsanalyse in de VS en Canada, een lange geschiedenis en is in Noord-Amerika zelfs verankerd in de wet;
 • In tegenstelling tot Europa zijn in de VS en Canada gedragsanalisten gecertificeerd;
 • In tegenstelling tot Europa, worden in de VS en Canada interventies op basis van principes uit de Gedragsanalyse als de ‘Gouden Standaard’ beschouwd; bovendien worden ze daar gefinancierd via de gezondheidszorg of onderwijssystemen;
 • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er optimale en wetenschappelijk en maatschappelijk significante resultaten worden bereikt voor degenen die gebruik hebben gemaakt van gedragsanalytische deze interventies.
 • Het is van groot belang om de ondersteuning van cliënten en -systemen te (blijven) verbeteren, ook in Europa waar meer dan 3,5% van de bevolking een beperking heeft, zoals autisme;
 • Een toename in de prevalentie van beperkingen gaan bovendien gepaard met hogere kosten voor de samenleving, meer werkloosheid en banen onder niveau, verslechtering van de geestelijke gezondheid en een lagere levenskwaliteit voor cliënten en hun systeem: in theorie zouden ten minste 10-18 miljoen Europeanen en hun gezinnen kunnen profiteren van goed gekwalificeerde gedragsanalisten;
 • MAAR: Kwalificaties in de Gedragsanalyse zijn niet beschikbaar in Europa. Het huidige project is een eerste stap om dit probleem aan te pakken door normen te ontwikkelen voor beroepskwalificaties en opleiding voor Europese gedragsanalisten.

Doelstellingen van het huidige project

 • Zorgen voor transparantie in en de erkenning van vaardigheden en kwalificaties voor gedragsanalisten in Europa;
 • Aanpakken van gaten en hiaten in kennis en vaardigheden, in tekorten van en discrepanties tussen vaardigheden;
 • Het verbeteren van de toekomstige ondersteuning van personen met ondersteuningsbehoeften en/of beperkingen;
 • Het ondersteunen van opvoeders en andere professionals door het verbeteren van hun vaardigheden en kwalificaties, waardoor hun mobiliteit en inzetbaarheid worden verbeterd.

Aanpak

De doelstellingen van het project zullen worden bereikt door

 • Het ontwikkelen en vaststellen van professionele normen op het gebied van de Gedragsanalyse met uitgebreide standaardisaties (aangeduid met het Europees kwalificatiekader (EQF) en 6 nationale kwalificatiekaders (NQFs);
 • Het creëren van competentieprofielen voor entry-level en Masters-niveau (EuroBA’s);
 • Het ontwikkelen van een online-cursus op verschillende meertalige en culturele instapniveaus;
 • Deze kwalificaties zullen zich niet richten op één enkele interventiemethode maar op de wetenschappelijk theoretische en praktische basis van het volledige scala van evidence-based effectieve procedures.