Intelektuální výstupy

Vytvoření kvalifikačních standardů a vzdělávání pro evropské behaviorální analytiky (EuroBA).

 

IO 1: Kompetence evropských behaviorálních analytiků (EuroBA) v kontextu Evropského kvalifikačního
rámce (EQF)

Stáhnout

IO 2: Standardizace kvalifikací EuroBA ve vztahu k šesti partnerským národním kvalifikačním rámcům

Stáhnout

IO3: Slovník pojmů

Stáhnout

IO 4: Kvalifikační požadavky na evropského behaviorálního technika (EuroBA-T)

Stáhnout

IO 5: Kvalifikační požadavky na evropského behaviorálního analytika (EuroBA-M)

Stáhnout

IO 6: Online kurz pro behaviorální techniky EuroBA-T

Stáhnout