O nás

Evropský projektový tým

Naše strategické partnerství zahrnuje vysoce kvalifikovanou skupinu vysokoškolských partnerů, kteří spolu dlouhodobě spolupracují a mají kvalitní výsledky v různých projektech financovaných EU již více jak 10 let. Toto partnerství je dobře zavedené a jednotliví odborníci jsou kompetentní ve vytváření metodik a stanovování profesních standardů, profilů, kompetencí a tvorby vzdělávacích kurzů. Kromě toho partnerství zahrnuje také odborníky se znalostmi duševního zdraví, klinické psychologie, speciálního vzdělávání a informačních technologií.

Hlavní řešitel:

Ulster University, N.Ireland

 

Partnerské organizace:

 • Queen’s University of Belfast, N.Ireland
 • Stockholm University, Sweden
 • European Institute for the Study of Human Behaviour (IESCUM), Italy
 • Masaryk University, Czech Republic
 • Panteion University of Social and Political Sciences, Hellenic Republic
 • Neuro Hero Ltd, Ireland
 • Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

 

Výsledky projektu

Nová odborná kvalifikace, evropský behaviorální analytik (EuroBA; základní úroveň a magisterská úroveň) bude mít k dispozici

 • Dobře definované standardy pro Evropu a pro jednotlivé partnerské země;
 • Dvě úrovně profilů kompetencí;
 • Vstupní kvalifikační kurz, který splňuje evropské standardy pro vzdělávání
 • Odborné kvalifikace a vzdělávací materiály, které budou přizpůsobeny šesti evropským kulturním a jazykovým kontextům.

 

Dopad

Naše práce bude mít velmi rozsáhlý krátkodobý i dlouhodobý pozitivní vliv na celou řadu oblastí. Konkrétně se bude jednat o pozitivní dopady na:

 • Odborné vzdělávání, kvalifikaci, intervence v oblasti zdravotního postižení, zaměstnání, fyzickou a sociální mobilitu, duševní zdraví, kvalitu života a finanční náklady pro společnost;
 • Podporu nezávislosti a zaměstnatelnosti pedagogů a dalších odborníků z oblasti pomáhajících profesí;
 • Vytváření cesty pro odborníky k dalšímu profesnímu růstu a uplatnění, jako je například studium na magisterské úrovni v oblasti behaviorální analýzy;
 • Přístup osob se zdravotním postižením k dobře vyškoleným odborníkům, kteří budou mít podporovat rozvoj jejich dovedností, zaměstnatelnosti, mobility, kvality života a duševního zdraví.