ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Αναπτύσσοντας Επαγγελματικά Προσόντα και Εκπαίδευση για τους Ευρωπαίους Αναλυτές Συμπεριφοράς

 

Πνευματικό Προϊόν 1. Παραπομπή EuroBA Επάρκειας στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)

Λήψη
 

Πνευματικό Προϊόν 2. Αναφορά Επαρκειών EuroBA στα Εθνικά Δίκτυα Προσόντων Έξι Συνεργατών

Λήψη
 

Πνευματικό Προϊόν 3. Γλωσσάρι

 
Λήψη
 

Πνευματικό Προϊόν 4. Επάρκεια Τεχνικού EuroBA

 
Λήψη
 

Πνευματικό Προϊόν 5. Επάρκεια Master’s EuroBA

 
Λήψη
 

Πνευματικό Προϊόν 6. Διαδικτυακό μάθημα για EuroBA – Τεχνικό

 
Λήψη