Hem

erasmusErasmus + i Europa: Stödja europeiska beteendeanalytiker genom att utveckla professionella kvalifikationer och utbildning.

 

Syfte och bakgrund till projektet

 • Beteendeanalys är den vetenskap som understödjer många evidensbaserade utbildningsmässiga, utvecklingsbaserade och psykosociala interventioner som används för att stödja personer med eller utan funktionsnedsättningar;
 • I Europa finns dock inga erkända kvalifikationer för beteendeanalytiker;
 • I Europa är det mycket vanligt med felaktiga beskrivningar av vetenskapen beteendeanalys;
 • I skarp kontrast till detta har beteendeanalysen en lång historia i USA och Kanada och är lagstadgad i Nordamerika.
 • I USA och Kanada är beteendeanalytiker certifierade/legitimerade;
 • I USA och Kanada anses beteendeanalytiskt baserade interventioner vara “Gold Standard” och finansieras via hälso- och sjukvården eller utbildningssystemen;
 • Forskning har visat optimala och statistiskt signifikanta resultat för många individer som har tagit del av dessa insatser.
 • Att sträva mot ett förbättrat stöd till individer med funktionsnedsättning är av yttersta vikt, eftersom mer än 3,5% av befolkningen i Europa har funktionsnedsättningar, inklusive autism.
 • Ökande prevalens av funktionsnedsättningar är förknippat med stigande kostnader för samhället, arbetslöshet, försämrad psykisk hälsa och lägre livskvalitet för drabbade individer och deras familjer: detta innebär att minst 10 till 18 miljoner européer och deras familjer skulle kunna ha direkt nytta av välutbildade beteendeanalytiker;
 • MEN: i Europa saknas kvalifikationer inom beteendeanalys. Detta projekt är ett första steg i att ta itu med det här problemet, detta genom att utveckla riktlinjer för professionella kvalifikationer och utbildning för europeiska beteendeanalytiker

Projektets mål

 • Att säkerställa transparens och identifiering av färdigheter och kvalifikationer för beteendeanalytiker i Europa.
 • Att hantera brister i färdigheter, tillkortakommanden/misslyckanden och anpassningssvårigheter.
 • Att förbättra framtida stöd till personer i behov av särskilt stöd.
 • Att ge stöd till utbildare och andra professionella genom att förbättra deras färdigheter och kvalifikationer och därigenom förbättra rörlighet och anställningsmöjligheter.

 Tillvägagångssätt

Projektets mål kommer att uppnås genom att:

 • Utveckla och fastställa professionella normer i beteendeanalys med omfattande standardisering, med hänvisning till European Qualifications Framework (EQF) och sex olika National Qualifications Frameworks (NQF).
 • Skapa kompetensprofiler för grundnivå och masternivå (EuroBA).
 • Utveckla en flerspråkig och kulturanpassad onlinekurs på grundnivå.
 • Dessutom: dessa kvalifikationer ska inte fokusera på en enskild metod eller intervention, utan snarare på den vetenskapsteoretiska och praktiska grunden för hela omfånget av evidensbaserade effektiva metoder.